تلفن تماس

02156865522

ایمیل ما

info@sangshekansaze.com

ساعات کاری و پشتیبانی

24 ساعته در 7 روز هفته
ماهان تیموری

ماهان تیموری

مدیر اجرایی
مجتبی کاظمی

مجتبی کاظمی

مدیر اجرایی
حدیث کاشانی

حدیث کاشانی

مدیر اجرایی