تلفن تماس

02156865522

ایمیل ما

info@sangshekansaze.com

ساعات کاری و پشتیبانی

24 ساعته در 7 روز هفته
محمد محمودی

محمد محمودی

مدیر اجرایی
عماد طالب زاده

عماد طالب زاده

مدیر اجرایی
مسعود ملک

مسعود ملک

مدیر اجرایی
سجاد اصلانی

سجاد اصلانی

مدیر اجرایی
شکوه شفیعی

شکوه شفیعی

مدیر اجرایی
جواد پرستاری

جواد پرستاری

مدیر اجرایی
طاهر فردوس زاده

طاهر فردوس زاده

مدیر اجرایی